Pálinkamester képzés

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábban Szent István Egyetem) Élelmiszertudományi és Technológiai Intézete a Pálinkamester-képzést úgy építette fel, hogy a résztvevők magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget, korszerű piaci, vállalkozási és jogi ismereteket kapjanak, s ezek mellett betekintést szerezhessenek a pálinkakultúrába, s felfedezhessék a pálinka és a gasztronómia, illetve a pálinka és a turizmus házasításában rejlő lehetőségeket. Legfontosabbnak azonban azt tartottuk, hogy minden tantárgyat olyan oktatók tanítsanak, akik saját maguk is elismertek a szakterületükön. Az egyes tantárgyak keretében ráadásul sok olyan előadót – híres pálinkamestereket, tapasztalt kereskedőket, neves étteremtulajdonosokat, reklámszakembereket – látunk vendégül, akik egy-egy óra keretében saját személyes tapasztalataikon keresztül mutatják be a tananyagok gyakorlati vonatkozásait.

Mindemellett úgy gondoljuk, hogy a pálinkakészítést nem lehet kizárólag könyvből vagy előadótermekben elsajátítani. Jó pálinkamester abból válhat, aki az elméleti tudás megszerzése mellett kellő időt tölt a gyakorlati ismeretek elsajátításával is. A képzés résztvevői az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet kitűnően felszerelt laborjában és saját pálinka-tanüzemében mélyíthetik el készségszinten az elméletben megtanultakat. Emellett az első három oktatási félévben tanulmányi túrára indulunk, amelynek keretében megismerkedünk egy-egy országrész nevezetes főzdéivel és elismert szakembereivel.

A képzés adatai

A képzés 4 félévből áll. Az első három félévben hallgatják le a résztvevők a kötelező tantárgyakat. A 4. félévben legalább egy fakultatív tárgyat kell teljesíteni, és lehetőség nyílik az esetleg elmaradt vizsgák pótlására. Ugyancsak a 4. félév feladata a szakdolgozat készítése és ebben a félévben kerül sor az államvizsgára is.

A tanórákat a tanulmányi időszakban átlagosan két hetente péntek délutánonként és szombatonként tartjuk. A képzés díja 295.000 Ft/félév.  A Diákhitel Központ Zrt. diákhitele igénybe vehető. A képzés díja magában foglalja a műszerek, berendezések, illetve a felhasznált nyersanyagok, segédanyagok, valamint a tanulmányi utak költségeit is. A diákhitel csak az alapdiplomával rendelkező hallgatók számára igénybevehető.

A képzés által érintett legfontosabb területek kiterjednek a pálinkakészítés technológiájára, műveleteire és berendezéseire, a pálinkaminőség-vizsgálatra és minősítésre (bírálatra), a nyersanyagismeretre, a különleges párlatok készítésére, a pálinkakultúrára, pálinkamarketingre és szakjogi, vállalkozási, pénzügyi, illetve kereskedelmi ismeretekre.

Az oktatás levelező tagozaton folyik, félévenként hétszer két napos kurzusok keretében (minden második héten péntek délután és szombaton egész nap, tantervtől függően).

A képzést lezáró oklevél

A Pálinkamester szakirányú továbbképzésben megszerezhető oklevél tartalma az alapképzettségtől függ.

A képzésen a szakirányú – vegyészmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyipari gépészmérnöki vagy agrár képzési területen mérnöki (pl. agrármérnök, élelmiszermérnök, kertészmérnök) – oklevéllel  rendelkezők Pálinkamester szakmérnök képzettséget szerezhetnek.
Más területen végzett, legalább főiskolai, illetve BSc szintnek megfelelő felsőfokú végzettségű hallgatók Pálinkamester szaktanácsadó képzettséget szerezhetnek.

Azok a hallgatóink, akik a 4. félévben választható tárgyak közül a Pálinka érzékszervi bírálat II.-t választják, és eredményes vizsgát tettek az első három félév alaptárgyaiból, a képzés végén Pálinkabírálói oklevelet is átvehetnek a diplomájuk mellé, amelyet a Pálinka Nemzeti Tanács elismer a 2008. évi LXXIII. törvény és a 33/2010. (XI.25. VM rendelet alapján.

 

A Pálinkamester szakmérnök és szaktanácsadó képzés tanterve

Alaptárgyak

 • A pálinkakészítés műveletei és berendezései
 • A pálinkakészítés technológiája I.
 • A pálinkakészítés technológiája II.
 • Érzékszervi minősítés
 • Élelmiszerjog
 • Jövedéki szabályozás
 • Különleges párlatok készítése
 • Méréstechnika
 • Nyersanyagismeret - gyümölcsfajták
 • Pálinka érzékszervi bírálat I.
 • Pálinkajog
 • Pálinkakultúra és -turizmus
 • Pálinkamarketing I.
 • Pálinkamarketing II.
 • Pálinkaminőség-vizsgálat
 • Üzleti és pénzügyi tervezés
 • Párlat- és pálinkatörténet
 • Üzemtelepítés és környezetvédelem
 • Fakultatív tantárgy*
 • Tanulmányi szemle és beszámoló I.
 • Tanulmányi szemle és beszámoló II.
 • Tanulmányi szemle és beszámoló III.
 • Szakdolgozat

 

Fakultatív tantárgyak

 • Pálinka érzékszervi bírálat II.
 • Pálinka és gasztronómia
 • Lepárlási technológiák
 • Gyümölcstermesztési technológiák